17
آوریل

شیشه های رنگی

شیشه های رنگی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: شیشه رنگی براق (لاکوبل) شیشه رنگی مات (متلوکس) شیشه رنگی متالیک (متلاک) از ویژگی های آن میتوان به ایمن...

Read More