25
دسامبر

مزایای سنگ اسلب

مزیت های سنگ اسلب به سنگ هایی با ابعاد بزرگ اشاره دارد که اصولا در ابعادی بزرگتر از 120*220 سانتیمتر می باشد. حداکثر اندازه برای سنگ اسلب 2.5 متر...

Read More