پروژه مسکونی (اتاق خواب دختر نوجوان) 1
پروژه مسکونی (اتاق خواب دختر نوجوان) 2
پروژه مسکونی (اتاق خواب دختر نوجوان) 3
پروژه مسکونی (اتاق خواب دختر نوجوان) 4
پروژه مسکونی (اتاق خواب دختر نوجوان) 5

پروژه طراحی اتاق دختر نوجوان

این پروژه واقع در تهران، شهرک غرب میباشد. متراژ اتاق ۱۰ مترمربع است.خواست کارفرما استفاده از رنگ سبز و بژ و تغییر متریال سرامیک به کفپوش لمینیت و افزایش کاربردی تعداد کمدها بود. در طراحی این پروژه سعی در استفاده بهینه از فضا برای ایجاد کمد وسایل می باشد.